ŞERİT TESTERE

 

Şerit Testere Seçimi

 

Şerit testerenin seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Şerit testerenin boyu,  genişliği, kalınlığı, diş formu, diş hatvesi, talaş açısı ve kesim yönü şerit testere alımında dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Testerenin kalınlığı volantın çapına göre tespit edilir. Bir testerenin kalınlığı, şerit testerenin dayanıklı olmasında ve kesimdeki doğruluk derecesinde rol oynar. İnce şerit testere, volant üzerinde kıvrılmaya daha dayanıklıdır ve uzun zaman çalışır, fakat diğer taraftan da daha çabuk bozulmaya eğilimlidir. Şerit testerenin genişliği volantın genişliğine bağlıdır. Maksimum şerit testere genişliği volant artı 3–5 mm diş yüksekliği dikkate alınarak hesaplanır. Şerit testerenin genişliği işletmenin durumuna göre,  orijinal genişliğinden üçte biri kalana kadar bilenebilir. Fakat sonunda şerit testere volant genişlik ölçüsüne göre dar kalacağından şerit testerede çatlamalar meydana gelecektir. Bu sebeple artık bu şeridin kullanılmaması gerekmektedir.

Çapraz dişlerdeki talaş açısı:

 

Şerit testere kalınlığının ince olması durumunda, talaş açısı aşağı sınırlarda olabilir.  Şerit testerenin kalın olması durumunda ise; üst sınırında olması gerekir.

 Ta1aş açısı:

Sert ağaçlar: 15-25°     Meşe, Teak, Maun, Gürgen

 Yumuşak ağaçlar: 25-30°     Ladin, Beyaz Çam, Sedir

 Gelişme yapısına göre olan ağaçlar: 25-350   Titrek Kavak, Kavak

                                                                                                                                   

Ezme ve sert uçlu dişlerdeki talaş açısı:                                                    

 Ezme dişli testeredeki talaş açısının, çapraz dişli şerit testerelere göre büyük olması gerekmektedir. Yumuşak ağaçların kesimi genelde çok yüksek kesim hızıyla yapılır. Bu gibi durumun tespiti aşağıdaki tabloya göre yapılabilir.

 

İlerleme Hızı (m / dk) Talaş Açısı 150 Ağacın Cinsi
<8 15° Çok sert ağaçlar
8–30 20° Orta sertlikteki ağaçlar

Şerit testerenin kalınlık seçimi:

Şerit testerenin kalınlık tespiti genel olarak volant çapının 1/1OOO’ini geçmemek üzere hesaplanır. Böylece şerit testerenin volant üzerindeki bükülme mukavemeti de 200 N/mm2 olarak sınırlanmış olur. Kalın olan şerit testerenin, volant üzerinde bükülme mukavemeti daha fazladır. Fakat çok kısa zamanda diş dibi çatlamaları da meydana gelmektedir.